23 marca, 2023

Zastosowania – Przestarzały system ERP


Featured image for “Zastosowania – Przestarzały system ERP”

Dla firm posiadających przestarzałe systemy utrzymanie zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa może być nie lada wyzwaniem. Dotyczy to w szczególności fakturowania elektronicznego i procesu zamówień publicznych, bowiem w tych obszarach państwo może wymagać od firm korzystania z określonych platform i standardów. Jeśli firma korzysta z przestarzałego systemu, który nie spełnia zdefiniowanych wymagań, wówczas utrzymanie zgodności (compliance) i uniknięcie kar lub grzywien będzie zadaniem karkołomnym.

Istnieje wiele powodów, dla których firmy utrzymują systemy, które nie są w stanie spełnić nowych wymagań. Może tak być wtedy, gdy system jest niekompatybilny z najnowszymi technologiami lub jest ściśle powiązany z innymi systemami firmy, które są trudne lub niemożliwe do zmodyfikowania. W innych przypadkach koszt modernizacji lub wymiany systemu może być zbyt wysoki albo firma po prostu może nie posiadać odpowiednich zasobów, czasu lub wiedzy, aby dokonać niezbędnych zmian.

W takich przypadkach A-Cube API może stanowić skuteczne rozwiązanie, działając jako most między przestarzałym systemem firmy, a platformą ogólnokrajową – taką jak KSeF

Dowiedz się więcej o naszym API na stronie https://www.acubeapi.com/