17 marca, 2023

Czym jest fakturowanie elektroniczne?


Featured image for “Czym jest fakturowanie elektroniczne?”

Fakturowanie elektroniczne to wymiana dokumentu faktury elektronicznej pomiędzy dostawcą a nabywcą. E-faktura to dokument, który został wystawiony, przesłany i otrzymany w ustrukturyzowanym formacie danych, który – zgodnie z dyrektywą 2014/55/UE – umożliwia jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie.  

eFaktury na świecie

E-fakturowanie staje się coraz bardziej powszechne – widać to na podstawie globalnego wskaźnika adopcji oraz regulacji wprowadzających obowiązek e-fakturowania, uchwalanych przez rosnącą liczbę państw.

W 2019 roku Unia Europejska nakazała stosowanie faktur elektronicznych we wszystkich transakcjach B2G (business to government). Jednak niektóre kraje Unii wprowadziły ten obowiązek do swoich porządków prawnych wiele lat przed unijnym rozporządzeniem.

Dobrym przykładem jest Finlandia, która rozpoczęła wystawianie faktur elektronicznych za zamówienia publiczne w 2010 r. Obecnie rząd fiński stosuje wyłącznie faktury elektroniczne we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach. Prywatne fińskie przedsiębiorstwa również zaczęły stosować e-faktury.

W kwestii krajowych praktyk w zakresie płatności B2B (business to business), Francja, Włochy i Polska przyjmują tę samą metodę.

Na całym świecie stosowanie e-faktur zmierza w podobnym kierunku i staje się coraz powszechniejsze.

E-fakturowanie w ramach operacji handlowych miało swój początek w Ameryce Łacińskiej i dotyczyło głównie sektora prywatnego. Celem było zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Chile było pierwszym krajem, który w 2003 roku wprowadził to rozwiązanie. Argentyna, Meksyk, Peru, Urugwaj, Brazylia i Ekwador szybko zdecydowały się na ten sam krok.

W wyniku tych wczesnych działań, procedura jest obecnie ustandaryzowana i konsekwentnie stosowana względem każdej transakcji.

Region Azji i Pacyfiku jest kolejnym rozwijającym się obszarem, w którym stosuje się faktury elektroniczne.

Dzięki wdrożeniu e-fakturowania oraz stosowaniu technologii automatyzacji w ponad trzydziestu prowincjach od stycznia 2021 roku, Chiny osiągnęły wskaźnik transakcji B2B z użyciem e-faktur na poziomie 79,3%.

Japoński system podatkowy od dawna wymaga usprawnienia. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat większość krajów rozwiniętych przechodziła stopniową transformację cyfrową i rezygnowała z procesów „papierowych”. Jednak Japonia tego nie zrobiła i nadal wymaga od firm prowadzenia kompletnej dokumentacji papierowej na potwierdzenie wszystkich wniosków o zwrot podatku VAT. Procesy papierowe w Kraju Kwitnącej Wiśni są nadal niezwykle powszechne – szacuje się, że są stosowane w ponad 80% procesów administracyjnych.

Przedsiębiorstwa japońskie są zachęcane do rozpoczęcia wdrażania oprogramowania do e-fakturowania zgodnego z Peppolem już od października 2022 r., mimo, że nowy system „Faktury Kwalifikowanej” ma zostać uruchomiony dopiero w październiku 2023 r.

E-fakturowanie to trend globalny – obecnie niemal dziewięćdziesiąt krajów jest na etapie wdrażania rozwiązań z zakresu e-fakturowania obejmujących zarówno transakcje B2B, jak i B2G.

E-fakturowanie to także odpowiedź na mnogość formatów faktur, skutkującą niepotrzebną złożonością oraz generują wysokie koszty dla firm i podmiotów administracji publicznej. Coraz trudniej jest uzasadnić dalsze utrzymywanie procesów opartych na papierze.

Rządy na całym świecie podkreślają również znaczenie e-faktur dla szybkiej i sprawnej identyfikacji oszustw podatkowych. W 2019 r. zakończono olbrzymie śledztwo dotyczące karuzeli VAT-owskiej, które dowiodło, że państwa UE tracą do pięćdziesięciu miliardów euro rocznie w wyniku tego procederu.