23 marca, 2023

Zastosowania – Analityka Biznesowa


Featured image for “Zastosowania – Analityka Biznesowa”

E-fakturowanie, znane również jako fakturowanie elektroniczne, to proces tworzenia, wysyłania, odbierania i przetwarzania faktur w formacie elektronicznym. Ta metoda fakturowania może przynieść wiele korzyści dla firm – w tym zwiększyć rzetelność oraz poprawić analitykę biznesową. Przykładem państwowego systemu e-fakturowania jest polski KSeF. Ten system jest platformą pozwalającą firmom na przesyłanie faktur do jednostek administracji publicznej drogą elektroniczną.

Jedną z głównych korzyści systemów e-fakturowania, takich jak KSeF, jest zwiększona rzetelność. Fakturowanie elektroniczne umożliwia łatwe śledzenie i monitorowanie faktur, co ułatwia identyfikację ewentualnych błędów lub oszustw. Jest to szczególnie ważne dla firm, które muszą spełniać wymagania regulacyjne lub standardy branżowe, co przekłada się na wyższy standard compliance i lepszą jakość raportowania. Według badania przeprowadzonego przez Institute of Management Accountants, firmy korzystające z „papierowego” fakturowania mogą tracić średnio 1,5% przychodów z tytułu błędów i oszustw. Strata może być jeszcze wyższa dla firm działających w branżach regulowanych lub wymagających spełnienia narzuconych przez przepisy prawa obostrzeń.

Inną korzyścią e-fakturowania jest poprawa analityki biznesowej. Dzięki posiadaniu wszystkich danych związanych z procesem fakturowania w scentralizowanym systemie elektronicznym, firmy mogą łatwo analizować i uzyskiwać wgląd w swoją sytuację finansową. Pomaga to w budżetowaniu, prognozowaniu i identyfikowaniu trendów związanych z wydatkami. Fakturowanie elektroniczne to również łatwiejszy dostęp do danych analitycznych, co przekłada się na podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji. Dobrym przykładem jest brytyjska firma, która zmieniła „papierowy” systemu fakturowania na e-fakturowanie – ta zmiana przyniosła jej oszczędności w zakresie kosztów procesowania faktur rzędu 60% oraz pozwoliła zredukować liczbę błędów i sporów o 90%. Inne badanie europejskich firm wykazało, że przedsiębiorstwa korzystające z systemów e-fakturowania zmniejszają koszty procesowania faktur nawet o 80%.

W kontekście KSeF, firmy współpracujące z jednostkami administracji publicznej w Polsce mogą korzystać z systemu w celu przesyłania faktur drogą elektroniczną i szybkiego otrzymania płatności. Firmy oszczędzają czas i środki zwyczajowo przeznaczane na zadania administracyjne, jak np. drukowanie i wysyłanie faktur. Dodatkowo, KSeF umożliwia firmom łatwe dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa i unikanie potencjalnych kar za brak zgodności.

Ponadto, e-fakturowanie może również wesprzeć firmy w redukcji kosztów związanych z audytami. W przypadku przedsiębiorstw korzystających z e-fakturowania te koszty mogą zostać zredukowane nawet o 50%. Dzieje się tak, ponieważ systemy e-fakturowania zapewniają bardziej przejrzyste i dokładne rejestrowanie transakcji finansowych, co ułatwia audytorom przeglądanie i weryfikowanie danych.

Badanie przeprowadzone przez PayStream Advisors wykazało, że firmy korzystające z e-fakturowania odnotowują spadek ilości sporów dotyczących faktur nawet o 35%.

Podsumowując, systemy e-fakturowania takie jak KSeF mogą przynieść znaczne korzyści dla firm. Korzystanie z fakturowania elektronicznego pozwala na zwiększenie rzetelności oraz poprawę analityki biznesowej, co skutkuje redukcją kosztów, lepszym dostosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa oraz podejmowaniem bardziej świadomych decyzji. 

Dodatkowo, e-fakturowanie pomaga redukować koszty audytów oraz sporów. Może również pomóc w uporządkowaniu procesu fakturowania oraz w osiągnięciu wyższego poziomu compliance.

Dowiedz się więcej o naszym API na stronie https://www.acubeapi.com/