23 marca, 2023

Ja kontra KSeF – Problemy i perspektywy związane z KSeF


Featured image for “Ja kontra KSeF – Problemy i perspektywy związane z KSeF”

Złożoność systemu podatkowego w Polsce oraz ogromna ilość rozwiązań IT szytych na miarę tworzonych przez ostatnie lata, powodować będzie problemy z integracją z KSeF. Należy wspomnieć tutaj, że większość oprogramowania dla rynku systemów księgujących i finansowych w Polsce, jest od lat rozwijana i wspierana przez kilka dużych firm. Stąd też przedsiębiorstwa korzystające z tych narzędzi czekają na aktualizację systemów.  

Jest też grupa klientów, która z różnych względów wymaga własnych systemów, korzysta z nich od długiego czasu, ma procesy dostosowane do wypracowanych wzorców i ze względów proceduralnych czy finansowych nie jest zainteresowana lub nie jest w stanie przejść na nowe rozwiązanie. Wdrożenie dedykowanego rozwiązania od zera jest wyjątkowo kosztowne przy dzisiejszym rynku pracy IT oraz wiąże się ze stworzeniem zespołu i zainwestowaniem czasu aby taki projekt ukończyć. 

Warto dodać, że pomimo istniejących narzędzi, które obsługują wystawianie i wysyłkę faktur, to w ekosystemie klienta może równolegle działać kilka innych systemów dodając wartość poprzez właśnie wymianę informacji między nimi czy też dodając kolejne metadane.

Narzędzie, które KSeF udostępnia – interfejs użytkownika w przeglądarce, posiada ograniczenia i nie da się tam szybko lub automatycznie wprowadzić większej ilości faktur. Co więcej, KSeF nie powiadamia użytkownika o nowej fakturze (na dzień dzisiejszy nie ma informacji, że to się zmieni) oraz nie dostarcza narzędzi sprawdzających spójność logiczną danych na fakturze. Dodatkowo, udostępniane przez KSeF API umożliwiające integrację innych systemów wymaga również specjalistycznej wiedzy informatycznej oraz czasu na zaadaptowanie do istniejącego systemu oraz zbudowania i utrzymania skalowalnej infrastruktury – a co za tym idzie, czas, koszty, zespół. Wielką niewiadomą jest też sama wydolność rządowego systemu. 

Z drugiej strony, centralizacja, którą oferuję KSeF, jest doskonałym początkiem na automatyzację procesów w dalszym potoku modelu biznesowego firmy. Dzięki integracji poprzez API można będzie zautomatyzować proces wysyłki i odbioru dowolnej ilości faktur, rzędu nawet kilkunastu tysięcy dziennie oraz rzeczywiście usprawnić pracę w obrębie obszarów związanych z zarządzaniem kosztami, decyzyjnością, logistyką czy Business Intelligence.