23 marca, 2023

Faktura ustrukturyzowana


Featured image for “Faktura ustrukturyzowana”

Faktura ustrukturyzowana to elektroniczna faktura zawierająca numer identyfikacyjny oraz dane w formacie xml zgodnym ze strukturą logiczną przyjętą przez Ministerstwo Finansów i wymaganą przez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Począwszy od 2022 roku, firmy mogą dobrowolnie wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, a od 2024 roku będą do tego zobowiązane. 

Faktury tego typu będą miały przydzielone numery identyfikacyjne. Odbiorca faktury będzie musiał ją zaakceptować. Elektroniczne faktury są równie ważne jak faktury papierowe i podlegają tym samym przepisom dotyczącym treści i przechowywania. Faktura ustrukturyzowana to szczególny rodzaj elektronicznej faktury, która jest zapisana w formacie umożliwiającym jej automatyczne przetwarzanie przez nabywcę. 


Przykład faktury ustrukturyzowanej: INV-001
 2022-01-01
 
  ACME Corp
  PL1234567890
 
 
  ABC Inc
  PL0987654321
 
 
  
   P-001
   Product 1
   1
   100.00
   23
  
  
   P-002
   Product 2
   2
   50.00
   23
  
 
 225.00
 51.75

Należy pamiętać, że jest to próbka i rzeczywisty kod XML może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów prawa w poszczególnych państwach.

Główna korzyść wynikająca ze stosowania faktur ustrukturyzowanych to uproszczenie i zautomatyzowanie przenoszenia danych z faktur pomiędzy programami księgowymi bez konieczności manualnego ich wprowadzania. To oszczędność czasu i zmniejszenie liczby błędów. Dodatkowo, firmy posiadające swoje przedstawicielstwa lub oddziały w Polsce mogą z łatwością zintegrować się z KSeF poprzez A-Cube API. To pozwoli im spełnić wymogi prawne dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych bez konieczności modernizacji posiadanych systemów.

Rodzaje schematów

 • FA(2) – Schemat główny faktury
 • FA RR, – faktura, którą wystawia nabywca produktów rolnych lub usług rolniczych od rolnika ryczałtowego.

Zasoby

Najnowszą wersję schematu faktury znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-struktur-logicznych-fa2-i-farr